• +6012-6268490
  • hey@thegblog.org

Tag Archives: Writer: Effie Johari

Marilah Bersetuju Untuk Tidak Bersetuju

thegblogteam No Comments

Penterjemah: Azim Allaudin

Jika anda bertanya kepada dua orang individu tentang apakah yang mereka maksudkan apabila mereka merujuk diri mereka sebagai feminis, berkemungkinan besar anda akan mendapat dua jawapan yang berbeza. Ada yang akan berkata yang bahawa ianya adalah disebabkan oleh perbezaan daripada segi ideologi tetapi ianya tidak boleh dirujuk sebagai feminisme yang berlainan ‘jenis’. Perbezaan akan sentiasa ada pada setiap orang daripada segi bagaimana konsep feminisme dipraktikkan, strategi yang mana patut diutamakan dan juga kepercayaan dan pendapat yang mana akan dipegang. Di samping itu, perbezaan daripada segi pengalaman patut diambil berat dan bukan diabaikan. Dogmatisme yang membuta tuli tidak patut dilayan kerana ia tidak menghormati perbezaan antara individu.

Di sebalik perbezaan – perbezaan yang ada, terdapat satu benda yang semua feminis boleh persetujui iaitu mereka semua inginkan wanita mendapat pengiktirafan yang sewajarnya di dalam masyarakat. Sebelum kita menyentuh tentang hak dan maruah, kuasa dan kebebasan; sebelum kita berdebat tentang hak kesamaan, ekuiti dan matlamat – matlamat lain yang memesongkan kita daripada matlamat kita yang satu dan sebenar, kita perlu kembali semula ke perkara yang memulakan segala – galanya iaitu ketidakpuasan hati kita dengan status quo dan pergelutan untuk mencapai perubahan. Tersirat dalam hati semua feminis ialah hasrat yang kuat untuk melihat perubahan. Atas sebab ini, mungkin terdapat sesetengah yang ingin menekankan persamaan dan mengabaikan perbezaan kita.

Jika kita dapat menumpukan perhatian pada usaha untuk mencapai matlamat yang sama, ia akan membuatkan aktivisme secara pakatan (“coalition activism”) lebih mudah dijalankan. Tidak kira perjuangan feminis yang mana satu anda inginkan, anda boleh bekerjasama dengan feminis – feminis yang lain walaupun mereka itu feminis berunsurkan islamik yang mempunyai konsep yang berlainan dengan anda daripada segi jantina dan keperempuanan, ahli – ahli politik yang memakai topeng feminisme demi kepentingan politik, organisasi antarabangsa yang bertindak demi keuntungan kuasa – kuasa besar atau syarikat – syarikat yang hanya didorong oleh keuntungan wang. Isu hubungan feminisme dengan kuasa – kuasa yang berlainan dorongan sebenarnya merupakan suatu persoalan strategi yang menjangkau skop artikel ini. Berdasarkan pengalaman saya mengendalikan keadaan, saya mengakui bahawa perdebatan dan perbalahan antara feminis – feminis harus diketepikan jika kita ingin melihat perubahan untuk berlaku pada masa terdekat. Namun, kesempatan itu jarang-jarang berlaku dan disebabkan itu, usaha ke arah perubahan daripada segi fizikal dan material tidak boleh dijadikan satu-satunya tunjang aktivisme. Banyak usaha telah dilaburkan untuk membuka ruang bagi dialog dan perdebatan untuk membuka minda dan meningkatkan kesedaran umum. Ianya di sini, dalam perkongsian pendapat, di mana perbezaan itu menjadi semakin jelas.

Bolehkah / patutkah lelaki menjadi feminis? Adakah semua lelaki itu mendiskriminasikan wanita? Adakah sistem organisasi sosial yang didominasi oleh lelaki boleh diselamatkan? Adakah ada situasi di mana sistem partriaki itu adalah baik? Adakah kebebasan memilih itu benar – benar mendatangkan kebaikan? Saya sendiri telah terlibat dan menyaksikan debat – debat ini. Pada pengakhiran setiap perbincangan, ia jelas yang kedua – dua parti yang berlawan datang daripada kedudukan yang berbeza. Perbincangan – perbincangan ini seperti tiada pengakhiran kerana kedua – dua parti tidak sedia untuk mendengar dan menerima buah fikiran lawan masing – masing. Kebanyakan perbincangan ini selalunya diakhiri dengan ayat “Ini cuma pendapat saya. Marilah kita bersetuju untuk tidak bersetuju.”. Tanpa bantuan untuk tindakan segera (perubahan segera), perkara ini menggambarkan aktivisme dalam cara yang tidak membuahkan apa – apa hasil.

Saya ingin menerangkan kepada yang belum mengetahui tentang konsep kebebasan berpendapat menerusi kebijaksanaan ahli falsafah John Stuart Mill. Mengikut liberalisme sosial, kemajuan boleh dicapai melalui perbincangan bebas dan sama rata. Di dalam situasi yang bebas berpendapat, semua pendapat individu dilindungi. Mempunyai pendapat dianggap sebagai hak. Apabila hak kebebasan berpendapat ini dilindungi, kita semua akan boleh membentuk individualisme sendiri tanpa dikongkong oleh tekanan untuk mengikuti sesetengah idea dan pendapat sahaja. Mill menyokong pendapat yang setiap permasalahan dan percanggahan pendapat harus diselesaikan melalui perkongsian buah fikiran. Menurutnya, kekurangan perbincangan dan debat akan mengekalkan status quo dan menghalang kemajuan. Secara ringkasnya, perbincangan dan debat adalah bagus. Lebih banyak perbincangan, lebih bagus kerana ia akan membawa kemajuan. Anda boleh tersinggung dengan pendapat orang lain namun menurut Mill, anda tiada hak untuk tidak tersinggung. Apa sahaja perbincangan adalah lebih bagus daripada tiada perbincangan langsung dan semua orang berhak untuk mempunyai pendapat masing – masing.

Debat seperti ini bukannya diadakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Matlamat yang sebenar ialah untuk mengambil kira pendapat orang lain dan mencari kata sepakat. Anda mungkin berasa yang ianya seperti sama dengan asas advokasi untuk kesederhanaan berpolitik yang semakin popular di Malaysia. Mereka yang percaya dengan konsep kebebasan berpendapat tidak meletakkan diri sebagai konservatif mahupun liberal, mereka mempercayai bahawa terdapat titik yang neutral dan tidak dipengaruhi unsur – unsur politik lain yang lebih sesuai untuk kemajuan.

Namun, sebenarnya ini merupakan asas penting liberalisme. Dari sudut liberalisme, kebebasan berpendapat datangnya dari konsep kebebasan liberal di mana kebebasan individu haruslah dilindungi selagi ia tidak menyekat kebebasan individu lain.

 Walaubagaimanapun, mereka yang berpegang pada ideal ini dan mengamalkannya dalam perbincangan feminis mengabaikan elemen penting feminisme iaitu kebebasan ini bukanlah matlamat yang harus dicapai. Nilai-nilai murni dan keutamaan merupakan persoalan yang sepatutnya dijawab.

Jika anda menghargai toleransi atau anda mengutamakan perkembangan feminisme agar lebih ramai menerimanya, jadi memperbanyakkan perbincangan ini adalah tindakan yang betul. Tapi, tindakan ini akan memesongkan perhatian daripada mangsa – mangsa penindasan, seperti yang berlaku dengan mana – mana ideologi lain yang mengetengahkan kebebasan individu.

 “Ia adalah pilihan saya untuk memakai alat solek,” mungkin memberikan kebaikan terhadap anda tapi apabila dihadapkan pada ruang perbincangan dan pendapat, ia bersaing dengan pendapat individu yang pernah dimusnahkan oleh industri persolekan. “Saya rasa bukan semua lelaki mendiskriminasikan wanita,” bersaing dengan kisah – kisah wanita yang ditindas secara ganas oleh lelaki. “Saya merasakan yang partriaki itu bagus,” bersaing dengan analisis terhadap sistem yang menindas separuh daripada kemanusiaan. Bagi mereka yang berkata dua pendapat boleh dipertimbangkan dan dihormati pada masa yang sama tanpa bersaing antara satu sama lain, saya ingin menegaskan yang pada masa kini, ruang untuk meluahkan pendapat secara bebas adalah sangat luas, jadi sudah tentu terdapat banyak persaingan daripada segi pendapat. Ada pendapat yang akan didengari dan manakala yang lain pula akan dilupakan.

Apabila kita mengabaikan mangsa – mangsa penindasan, kita sememangnya tersasar daripada matlamat utama sebagai feminis iaitu keinginan untuk mencabar status quo dan berjuang demi perubahan. Jika itu bukan feminisme anda, jadi apakah ia? Jika kita cuma menerima situasi sekarang seadanya dan menyokong pendapat yang membina status quo, bagaimanakah situasi akan berubah? Menjadi seorang feminis tidak menyeronokkan mahupun menyelesakan tapi kita mesti lakukannya demi perubahan dengan membina semula atau membaiki sistem masyarakat melalui pengenalpastian mangsa – mangsa partriaki, keganasan dan penindasan sistem kerajaan dan kuasa besar serta mencari alternatif.

Kita haruslah mencabar diri kita dan tidak berasa terlalu selesa dengan keadaan masyarakat sekarang jika kita hendak berubah. Meluahkan pendapat semata – mata adalah tidak mencukupi kerana akhirnya kita hanya membazirkan masa apabila perbincangan itu diakhiri dengan “setuju untuk tidak bersetuju”. Kita perlulah mencari talian empati yang merapatkan para feminis bersama dan rasa tanggungjawab dalam setiap perbincangan dan debat.

Pengalaman anda adalah kepunyaan anda dan ia menentukan pendapat yang bagaimana anda akan luahkan tetapi kita perlu bersatu atas nama feminisme sebenar untuk mengenalpasti kepayahan wanita, untuk mengetengahkan isu perubahan, dan bekerjasama demi matlamat yang satu. “Itu cuma pendapat saya, marilah kita bersetuju untuk tidak bersetuju” adalah sikap yang degil dan enggan belajar daripada orang lain maka menghalang kemajuan diri dan masyarakat.

Petikan ini hanyalah sebagai permulaan, sebuah penjelasan. Saya telah mengetengahkan kerisauan saya terhadap ruang bicara feminis – feminis dan telah mencadangkan penyelesaian terhadap isu tersebut. Saya sangat – sangat berharap yang kita semua dapat menjalankan perbincangan yang mengetengahkan bahawa semua pendapat adalah tidak sama dan feminisme sepatutnya mengutamakan suara – suara yang ditindas dan jarang didengari. Isu ini mungkin nampak remeh namun sebenarnya ia mampu menjadi masalah besar yang dapat memecahkan ikatan sesama feminis. Namun, apakah strategi yang patut dipraktikkan untuk memajukan gerakan feminisme hari ini dan akan datang? Kita haruslah memahami (neo) liberalisme sebagai satu ideologi kerana jika tidak, kita tidak akan dapat mengatasi semua permasalahan jika semuanya ditenggelami oleh sesuatu yang seringkas ‘kebebasan berpendapat’.

Tapi, ini semua hanyalah pendapat saya. Kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju.

 

**Baca artikel ini versi Bahasa Inggeris, sila klik sini.

Let’s Agree to Disagree

thegblogteam No Comments

If you ask two people what they mean when they say that they identify as feminists, you’re more likely than not to get two different answers. Some might say that it’s just a matter of ideological variants but this cannot simply be attributed to different ‘kinds’ of feminisms. From person to person, there will be differences across how concepts are practiced and applied, which strategies are prioritized, as well as what beliefs and opinions advocated. That’s just as well; differences of experience should be our starting point, rather than elided or ignored. Rabid dogmatism can be undesirable, unsustainable, and furthermore, disrespectful to difference.

Maybe, if there is something feminists can agree on, it is working towards raising the position of women in society. Before we get into discussions on rights and dignity, empowerment and liberty; before we split hairs over equality, equity, and other goals we might have been distracted from – prior to all of that, is a recognition that something is wrong here, that we are unsatisfied with the status quo. Implicit in our understanding of ourselves as feminists, is a desire to see change. With this in common, there might be a compulsion on the part of some to emphasize our similarities and disregard our differences.

 

In the launch of the ‘HeforShe’ campaign, UN Women Goodwill Ambassador Emma Watson “extended a formal invitation” to men to join the movement for gender equality. Does this accelerate or undermine women’s efforts?

 

If we focused on what we can do to contribute towards roughly the same goal, it certainly makes coalition activism easier. Wherever you stand as a feminist, you can work with other feminists; whether they are, say, Islamic feminists who have a different conception of gender and womanhood, politicians who take up the mantel of women’s rights to garner political support, supra- or international organizations that act in the interests of a global hegemon, or corporations that are driven by profit. The issue of feminism’s relationship to conflict-driven entities is, in practice, a question of strategy that is beyond the scope of this article. In my personal experience navigating both nominally feminist and non-feminist spaces alike, I will admit that splitting hairs sometimes has to take a backseat in the face of change that can be implemented and effective now. But those opportunities are few and far between, which is why working towards physical, material change is not the end all be all of activism. A lot has been invested in opening up spaces for dialogue and debate, to raise awareness and broaden minds. It is here, in the realm of opinion, that differences become glaring.

Can/should men be feminists? Are all men perpetuators of misogyny? Can patriarchal systems of social organization be salvaged? Are there situations where patriarchy is a good thing? Is freedom of choice empowering? I have myself been involved in and bore witness to these debates[1]. At the end of the discussion, it becomes clear that two opposing parties stand coming from completely different places. The discussion seems politically inert, because the two parties seem to be talking through each other, completely missing the other’s point. To end the debate, dealing the final coup de grace, someone suggests that, “This is just my personal opinion. Let’s agree to disagree.” With no recourse to immediate action (immediate change), this seemingly futile exercise justifies itself as activism in its own way.

 

Here I introduce to those unfamiliar the concept of freedom of opinion, which I will explain through the work of enlightenment philosopher John Stuart Mill[2]. According to social liberalism, progress is achieved through free and equal discussion. In the open market of ideas and opinions, everyone’s opinion is equally protected. Having an opinion is translated into an entitlement and a right. When this liberty is protected, you will be able to develop your individualism, unconstrained by social pressures to conform to an opinion and opened to all possible discussions so they may inform you. Mill calls for a celebration of those who go against received opinions for strengthening our certainty in truth or questioning falsities in our established convictions. Accordingly, it is the lack of discussion that maintains the status quo and atrophies progress. To put it simply, any and all discussion is good. The more there is of it, the better, and the likelier we are to progress. You can be offended by someone else’s opinion, but, as I’ve seen it quoted, you do not have a right to not be offended. Any discussion, after all, is better than no discussion at all, and everyone is entitled to their own opinion.

Debates of this kind are not held to find workable solutions. The point is to take into consideration everyone’s points of view and to find a middle ground. You might recognize this as underlying the advocacy for political moderation that is fast becoming popular in the country. Those who buy into the abovementioned conception of freedom of opinion shrug off allegiance to ‘conservatives’ and ‘liberals’ alike, believing that there is an apolitical, neutral vantage point better suited to affect progress.

However, this is (and has always been) fundamentally a liberal position. Freedom of opinion is inextricable from the liberal conception of freedom, where an individual’s liberty should be protected as long as it does not infract upon the liberty of another individual.

But those who subscribe to this ideal and apply it to their feminist discussions miss an incredibly significant element of feminism: that this liberty has never been the point. Values and priorities definitely come into question here.

 

If you value tolerance above all else, or if you prioritise quantitatively expanding feminism so it reaches more people, then proliferation of discussion can only be a good thing. But ultimately, this will shift the focus away from victims of oppression, as any ideology that prioritizes individual liberty and choice tends to do.

“It is my choice to wear makeup,” might be a great thing for you personally, but once it enters the realm of opinion, it competes with the opinions of those who have been harmed by the makeup industry. “I think not all men are misogynists, that’s just my personal opinion,” competes with stories of women who have suffered violence at the hands of men. “I think patriarchy can be a good thing, but let’s agree to disagree,” competes with detailed analyses and proposed solutions to a system that oppresses half of humanity. For those who argue that two opinions can be considered and respected at the same time without competing with another, I say: this is a free market of opinions. Of course there’s competition. Some narratives come out on top, while others get buried.

When we shift the focus away from the victims of oppression, we lose sight of the only thing we might be said to have in common as feminists: the desire to challenge the status quo and fight for change. If that is not your feminism, then what is? If we simply accept things as they are and support opinions that reinforce the status quo, how will things ever change? Being a feminist is not fun, it’s not comfortable, but at the end of the day, if we say we want change, then it comes through a rebuilding, a community-healing; through recognizing the invisibilized victims of patriarchy, the violence this system has wrought, and seeking alternatives.

 

Public discussions on feminist issues are becoming increasingly popular. Are they ‘effective’? Image via [https://japleenpasricha.wordpress.com/2015/04/30/50-shades-of-feminism-a-panel-discussion-on-feminism-and-pornography/]

 

The point is to challenge ourselves, to be uncomfortable, to grow. Merely expressing opinions does not lead us to this. Merely debating does not lead us to this, because we waste resources only to end with an oblique “agree to disagree.” There needs to be a chord of empathy that ties us together, and a thread of responsibility underlying every discussion we have.

Your experiences are your own, and they will inevitably color your opinions, but we come together as feminists to recognize the struggles of other women, to work towards change, to hope for a common goal. “That’s just my opinion, let’s agree to disagree” is, in its worst form, a stubborn refusal to learn from others that prevents us from ever moving forward.

This article is nothing more than a preliminary work, an exposition. I have highlighted the concerns I have regarding trends within local feminist discussion spaces, and have provided no cut-and-dry solution. It has always been my hope that we move ever closer towards more nuanced, critical spaces of discussion that recognize the fact that all opinions are not equal, and that feminism should prioritize the voices of those who have been marginalized. This issue may seem small, as I chose intersubjective disagreement as a starting point, but it can escalate and become a schism that prevent partnership, community, coalition building. But as I said, these are questions of collective strategy – how do we move feminism forward today and tomorrow? It is crucial we understand the totalizing nature of (neo)liberalism as an ideology here, as there is no way to play in the system that is not by the system, no route to groundbreaking change other than holistic revolution because all routes have been subsumed under something as simple as ‘freedom of opinion’.

But that’s just my opinion. We can agree to disagree.

 


 

Footnotes

[1] These debates are near fixtures on most discussion platforms. Regrettably, if you are not familiar with them, this article might not resonate, but I hope to address at least some who have encountered such or similar incidents.

[2] I refer to J.S. Mill’s On Liberty (1959). Avalaible online here.

 

*Cover image via Mangal Media [http://www.mangalmedia.net/english//feminism-under-clouds-of-war]

Kepastian Dalam Kompromi

thegblogteam No Comments

Oleh Effie Johari

Penterjemah: Azim Allaudin

Mengenalpasti seksualiti diri anda hampir kelihatan seperti sebuah kepentingan. Kebanyakan daripada kita yang merujuk diri sebagai gay, lesbian, atau biseksual telah membina naratif “coming out” agar dapat lebih memahami seksualiti diri sendiri, jika bukan untuk orang lain, ianya bagi diri kita sendiri. Kita mengenali model “coming out” yang tipikal sebagai “proses secara langsung untuk mengenali diri sendiri di mana identiti heteroseksual yang tidak tepat tetapi diterima umum digantikan dengan identiti lesbian atau gay” sebagai sesuatu yang asli dan tepat [1]. Pergelutan yang berpanjangan terhadap keaslian atau kepastian inilah yang dimaksudkan dalam kepentingan untuk “mencari” seksualiti anda.

The Certainty of Compromise

thegblogteam 4 comments

By Effie Johari

Mapping out the topography of your sexuality seems almost like an imperative. Most of us who identify as gay, lesbian or bisexual have constructed “coming out” narratives to make sense of our sexualities, if not for others then solely for ourselves. We recognize the typical coming out model as one which is constructed as “a linear process of self-discovery in which a false, socially imposed heterosexual identity is replaced with a lesbian or gay identity” that is authentic and accurate [1]. It is this constant struggle towards authenticity – certainty – that is implicated in the imperative to ‘discover’ your sexuality.

1

Get in Touch!

We're fun to talk to. We promise!